Svojim širokim znanjem i iskustvom pomažemo Vam da zaštitite Vaše interese po pitanjima osobnog statusa, raspolaganja imovinom, radnih odnosa, osiguranja, naknade štete, te zaštite časti i ugleda.

Oslanjajući se na naše višestruko potvrđeno iskustvo, nudimo Vam pravnu pomoć i pravno savjetovanje pri upravljanju Vašom tvrtkom od samog osnivanja do rješavanja svih pravnih pitanja i problema njenog poslovanja.

Odvjetnici Društva pružaju pravnu pomoć, te se bave zastupanjem fizičkih i pravnih osoba u svim postupcima pred državnim tijelima i pravnim radnjama u svim pravnim područjima, s posebnim naglaskom na građanskom, trgovačkom i kaznenom pravu.
Naše bogato iskustvo izgrađeno je na:

  • zastupanju domaćih osiguravajućih društava i banaka,
  • zastupanju i radu sa domaćim trgovačkim društvima raznih predmeta poslovanja (trgovina, usluge, proizvodnja, zakup poslovnih prostora, ulaganja),
  • zastupanju fizičkih i pravnih osoba u predmetima s područja financijskog i poreznog prava,
  • zastupanju sportaša (transferi, pregovori s klubovima, zastupanje pred arbitražom HNS-a),
  • radu sa stranim investitorima na građevinskim projektima,
  • zastupanju domaćih nakladnika,
  • radu na različitim vrstama kaznenih predmeta.