Dr. sc. Damir Primorac

Odvjetnik

Dr. sc. Damir Primorac odvjetnik našeg stručnog tima

Dr. sc. Damir Primorac (rođen 1969. godine)
redoviti je profesor na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu te redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Pravni fakultet završio je u Splitu, na kojemu je i magistrirao. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 1996. do 2005. godine radio je kao sudac na Općinskom sudu u Splitu, a od 2005. do 2008. godine na Županijskom sudu u Splitu. Jedno vrijeme radio je i kao zamjenik predsjednika Općinskog suda u Splitu. Bio je predsjednik Sudačkog vijeća Županijskog suda u Splitu. Tijekom 2000. godine boravio je dva mjeseca na stručnom usavršavanju u Sjedinjenim Američkim Državama (države Connecticut i Illinois). Počasni je građanin Crystal Lakea, Illinois, SAD. Položio je javnobilježnički ispit. Od 1999. do 2005. godine bio je Predsjednik Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-¬dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.

Krajem 2008. godine zajedno s odvjetnikom Matom Krmekom osnovao je Odvjetničko društvo „Primorac i partneri” d.o.o. sa sjedištem u Splitu i pisarnicom u Zagrebu te od tada radi kao odvjetnik. Rješenjem Hrvatske odvjetničke komore priznata mu je specijalnost iz područja (grane) kaznenog prava. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske, a član Predsjedništva bio je od 2018-2022. godine. Od 2022. godine član je Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Nositelj je kolegija Kazneno procesno pravo II. na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu i kolegija Športsko prekršajno pravo na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Športsko pravo” Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Nastavnik je na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz pravnih znanosti − smjer kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru te nositelj dva kolegija − Kazneno procesno pravo i Kriminalistika.

Član je Američke akademije forenzičnih znanosti (American Academy of Forensic Science). Od 2000. do 2016. godine bio je član Američke udruge sudaca (American Judges Association). Član je Izborne komisije Hrvatskog nogometnog saveza. Od 2007. do 2018. bio je predsjednik Arbitraže Hrvatskog nogometnog saveza, a od 2013. do 2018. godine predsjednik Komisije za žalbe Nogometnog saveza županije Splitsko-dalmatinske. Od 2015. do 2016. godine bio je član Komisije za pomilovanje Republike Hrvatske. Od 2021. godine počasni je konzul Republike Koreje sa sjedištem u Splitu. Od 2022. godine predsjednik je Arbitražnog vijeća Splitskog saveza sportova. Od 2024. godine potpredsjednik je Žalbenog vijeća za antidoping Hrvatskog olimpijskog odbora. Autor je tri knjige te mnogobrojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja kaznenog procesnog prava, kaznenog prava i športskog prekršajnog prava. Sudionik je brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih savjetovanja. Hrvatski je branitelj i dragovoljac Domovinskog rata.