Petar Pivac

Odvjetnički vježbenik

Petar Pivac odvjetnički vježbenik našeg stručnog tima

Petar pivac - odvjetnički vježbenik

Petar Pivac

Odvjetnički vježbenik

Odvjetnički vježbenik Petar Pivac rođen je 1996. godine u Splitu. Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu upisuje 2014. godine te diplomira 2019. godine, uz jedan semestar proveden u inozemstvu (Češka Republika) u sklopu Erasmus+ programa. Od rujna 2019. godine radi kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu ”Primorac i partneri” d.o.o.

Aktivno se služi engleskim jezikom.