Petar Pivac

Odvjetnik

Petar Pivac odvjetnik našeg stručnog tima

Pivac-Petar

Petar Pivac

Odvjetnik

Odvjetnik Petar Pivac rođen je 1996. godine u Splitu. Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu upisuje 2014. godine te diplomira 2019. godine, uz jedan semestar proveden u inozemstvu (Češka Republika) u sklopu Erasmus+ programa. Od rujna 2019. godine radi kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu ”Primorac i partneri” d.o.o., a 2021. godine polaže pravosudni ispit te od prosinca 2022. godine radi kao odvjetnik u Odvjetničkom društvu ”Primorac i partneri” d.o.o.

Aktivno se služi engleskim jezikom.