Pravila privatnosti

Odvjetničko društvo Primorac i partneri d.o.o. brine o privatnosti Vaših podataka u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, te pravom pojedinca da spriječi zlouporabu svojih osobnih podataka.

Ova pravila pobliže određuju način na koji prikupljamo Vaše osobne podatke prilikom korištenja ove web stranice, te svrhu za koju smo ih ovlašteni upotrijebiti.

Koje osobne podatke prikupljamo od Vas?

Ovlašteni smo prikupljati osobne podatke od Vas na sljedeće načine:

    • prilikom uspostavljanja Vašeg izravnog kontakta s nama putem maila u sklopu rubrike KONTAKT (Vaše ime, ime tvrtke, e-mail adresa, telefon),
    • prilikom traženja ostalih podataka od Vas, a nastavno na kontakt koji ste već uspostavili s nama putem web stranice.

Upotreba Vaših osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupljamo od Vas ovlašteni smo upotrijebiti isključivo u slijedeće svrhe:

  • davanje odgovora na Vaše upite, odnosno davanje informacija i pravnih savjeta koje ste zatražili od nas putem ove web stranice.

Također se obvezujemo čuvati Vaše osobne podatke u tajnosti, te ćemo ih smatrati točnima.

Suglasnost s Pravilima

Korištenjem ove web-stranice, odnosno unošenjem osobnih podataka putem nje (rubrika KONTAKT) ili davanjem osobnih podataka putem maila na adrese dostupne na ovoj web-stranici, smatra se da ste suglasni s upotrebom Vaših osobnih podataka na način određen ovim Pravilima. Molimo Vas da nam ne dajete nikakve osobne podatke ukoliko ne želite da oni budu upotrijebljeni na navedeni način.