Radno pravo

Radno pravo

Pravne usluge koje pružamo:

  • pružanje pravne zaštite u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa
  • zastupanje u radnim sporovima…