Kazneno pravo

Kazneno pravo

Pravne usluge koje pružamo:

  • gospodarska kaznena djela
  • kaznena djela protiv službene dužnosti
  • kaznena djela protiv sigurnosti prometa
  • zastupanje u prekršajnom postupku
  • zastupanje interesa oštećenika u kaznenom postupku …